Bài tập về cấu trúc tinh thể kim loại-HSG quốc gia hóa học

ÔN THI HSG QUỐC GIA (CHUYÊN ĐỀ TINH THỂ)

Bài tập về cấu trúc tinh thể kim loại-HSG quốc gia hóa học

Bài viết nên xem: Các chuyên đề ôn thi casio hóa học

II. BÀI TẬP CẤU TRÚC TINH THỂ KIM LOẠI

3.8. Phát biểu quy tắc Engel – Brewer? Nêu ưu nhược điểm của quy tắc này?
3.9. Dựa vào quy tắc Engel – Brewer, hãy dự đoán các kiểu cấu trúc tinh thể của Ti, Zr, Hf ?
3.10. Hỏi tương tự bài tập 2.9 đối với các hợp kim CuZn, CuZn3, Cu5Zn8.
3.11. Hỏi tương tự bài tập 2.10 đối với các hợp kim: AgZn, AgMg, Cu3Al, Cu5Zn, Ag5Al3, Ag13Sb3, Cd3Li, Cu3Li.
3.12. Xác định hệ thức liên hệ giữa bán kính nguyên tử và các cạnh của tế bào sơ đẳng trong các mạng tinh thể kim loại: lập phương tâm mặt, 6 phương khít nhất, lập phương tâm khối?
3.13. Tính độ đặc khít của các cấu trúc tinh thể kim loại? ( Lập luận trên một tế bào cơ bản).
3.14. Hãy cho biết W kết tinh theo dạng mạng lưới nào? Mỗi tế bào cơ bản có bao nhiêu nguyên tử? Nếu gọi a là hằng số mạng, hãy tính khoảng cách ngắn nhất từ môït nguyên tử W đến một nguyên tử láng giềng gần nhất?
3.15. Kim loại Palađi kết tinh theo kiểu mạng lưới lập phương tâm mặt. Cạnh của tế bào cơ bản là: a = 3,88ở 200C.
a) Vẽ cấu trúc của tế bào sơ đẳng?
b) Cho biết số nguyên tử Pd trong một tế bào sơ đẳng?
c) Tính khoảng cách ngắn nhất giữa 2 nguyên tử Pd?
d) Có bao nhiêu nguyên tử láng giềng gần nhất bao quanh 1 nguyên tử Pd?
3.16. Tính số nguyên tử Ni trong một tế bào cơ bản, hằng số mạng a và khối lượng riêng. Biết:
– Ni có cấu trúc lập phương tâm diện.
– Bán kính nguyên tử của Ni là 1,24
3.17. Nguyên tố sắt ( kết tinh trong mạng lập phương nội tâm và có tỷ khối d = 7,95g/cm3. Hãy tính:
a) Khối lượng một tế bào sơ đẳng?
b) Cạnh của tế bào sơ đẳng
….

Nội dung thi olympic truyền thống 30-4 năm 2015 môn Hóa học

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP. HCM
Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong
                        ————
Nội dung thi olympic truyền thống 30-4 năm 2015 môn Hóa học

NỘI DUNG VÀ QUY CÁCH RA ĐỀ THI
KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 – 4 LẦN THỨ XXI
TỔ CHỨC TẠI TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM HỌC 2014-2015
Môn: HÓA – Khối 11
—–o0o—–

NỘI DUNG

Gồm nội dung chương trình chuyên Hóa khối 10 ở trên và chương trình chuyên Hóa khối 11 như sau:
Chương I: NHÓM VA
        Cấu tạo, các dạng thù hình, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng, trạng thái thiên nhiên của các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố nhóm VA ( N, P, As, Sb, Bi).
Chương II: NHÓM IVA
Cấu tạo, các dạng thù hình, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng, trạng thái thiên nhiên của các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố nhóm IVA ( C, Si, Ge, Sn, Pb).
 Chương III: ĐẠI CƯƠNG VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ
1/ Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ.
2/ Đồng đẳng – Đồng phân – Cấu dạng.
3/ Đại cương về danh pháp hợp chất hữu cơ.
4/ Hiệu ứng electron, hiệu ứng không gian. Ảnh hưởng của hiệu ứng electron lên một số tính chất vật lý, khả năng phản ứng hoá học.
5/ Cơ chế phản ứng.
Chương IV: HIDROCACBON NO
Cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng của ankan và xicloankan.
Chương V: HIĐROCACBON CHƯA NO
Cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng của các hiđrocacbon không no ( anken, ankađien, tecpen, ankin….).
Chương VI: HIĐROCACBON THƠM
1/ Qui tắc Huckel: xác định hệ thơm, không thơm, phản thơm.
2/ Cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng của các hiđrocacbon thơm ( benzen, naphtalen, antraxen, phenantren….).

Chương VII: DẪN XUẤT HALOGEN VÀ HỢP CHẤT CƠ KIM
Cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng của dẫn xuất halogen và hợp chất cơ kim ( hợp chất cơ magie, hợp chất cơ đồng – liti).
Chương VIII: ANCOL – PHENOL  – ETE
Cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng của ancol, phenol, ete (epoxit, ete crown).
Chương IX: HỢP CHẤT CACBONYL
1/ Cấu tạo, đồng phân, tính chất vật lý, tính chất hoá học, điều chế, ứng dụng của anđehit, xeton, axit, este.
2/ Các phản ứng ngưng tụ giữa các hợp chất anđehit, xeton, este.
Lưu ý:
Trong các nội dung nêu trên và cũng định hướng cho phù hợp với các kì thi HSG quốc gia hiện nay , đề nghị các đơn vị đề xuất 1 đến 2 câu hỏi về thực hành trong đề thi. Nội dung câu hỏi bám sát nội dung các bài thực hành dành cho khối chuyên do Bộ GDĐT quy định.

QUY CÁCH

Đề thi đề nghị và đáp án được soạn theo quy định chung, đảm bảo chính xác, phù hợp với nội dung chương trình quy định, đảm bảo bí mật và chưa được các đơn vị sử dụng dưới bất kì hình thức nào ở địa phương.
– Đề thi và đáp án được biên soạn bằng kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12pt, canh lề trang giấy: trên 2cm, dưới 1cm, trái 3cm, phải 2cm, phần nội dung toàn trang căn chính thẳng và cách đều hai lề trái, phải (Justifiel) và được trình bày theo mẫu (đính kèm), gồm:
– Phần 1: Đề thi.
– Phần 2: Đáp án chi tiết và thang điểm.
Đề thi và đáp án mỗi khối được in thành 5 bản trên giấy A4 và lưu một bản vào đĩa CD, niêm phong cẩn thận và nộp cho Ban làm đề thi.
Thời gian của đề thi là 180 phút. Mỗi đề gồm 5 câu, mỗi câu có thể có nhiều câu hỏi nhỏ và điểm tối đa cho một câu là 4 điểm.
Phân bố nội dung các câu hỏi trong đề thi của khối 11 như sau:
Câu 1: Cấu tạo nguyên tử. Hệ thống tuần hoàn. Liên kết hóa học. Lý thuyết về phản ứng hóa học.
Câu 2: Dung dịch và sự điện li. Phản ứng oxi hóa – khử. Điện hóa.
Câu 3: Hóa vô cơ phi kim (nhóm VIIA, VIA, VA và IVA). Nhận biết các ion vô cơ.
Câu 4: Đại cương hóa hữu cơ – Hiđocacbon.
Câu 5: Hợp chất hữu cơ có nhóm chức.

———

Một số vấn đề về mạng tinh thể HSG quốc gia môn hóa-Hay ôi thôi rồi-p2

Một số vấn đề về mạng tinh thể HSG quốc gia môn hóa

Một số vấn đề về mạng tinh thể HSG quốc gia môn hóa

Trong chương trình hoá học phổ thông, phần trạng thái rắn của chất và cụ thể về tinh thể là một phần khá lí thú và trừu tượng. Sách giáo khoa đã nêu được một số ý tưởng cơ bản giáo viên cần tham khảo thêm tài liệu mới giúp học sinh hình dung đươc và áp dụng các kiến thức vào giải các bài toán liên quan. Chuyên đề này nhằm cung cấp các kiến thức cụ thể về cấu trúc tinh thể và vận dụng cho các bài tập liên quan

Có thể bạn quan tâm: Tổng hợp đề thi HSG quốc gia môn hóa

Bài viết về tinh thể có liên quan: Một số tài liệu về mạng tinh thể trong ôn thi HSG quốc gia 

Lý thuyết:

*  Cấu trúc tinh thể: Mạng lưới tinh thể (cấu trúc tinh thể) là mạng lưới không gian ba chiều trong đó các nút mạng là các đơn vị cấu trúc (nguyên tử , ion, phân tử …).
– Tinh thể kim loại
– Tinh thể ion
– Tinh thể nguyên tử ( Hay tinh thể cộng hoá trị)
– Tinh thể phân tử.

*  Khái niệm về ô cơ sở:

   Là mạng tinh thể nhỏ nhất mà bằng cách tịnh tiến nó theo hướng của ba trục tinh thể ta có thể thu được toàn bộ tinh thể.
Mỗi ô cơ sở được đặc trưng bởi các thông số:
1. Hằng số mạng: a, b, c…
2. Số đơn vị cấu trúc : n
3. Số phối trí
4. Độ đặc khít.

Đề thi và đáp án HSG quốc gia môn Hóa học năm 2015

Đề thi và hướng dẫn chấm đề thi HSG quốc gia môn Hóa học năm 2015

Đề thi và đáp án HSG quốc gia môn Hóa học năm 2015
Các bạn tải về ở Link dưới đây