Ebook Hóa học vô cơ-Hoàng Nhâm tập 3-Phức chất và các nguyên tố nhóm B

Hóa học vô cơ Hoàng Nhâm tập 3

Hóa học vô cơ Hoàng Nhâm tập 3

Nội dung ebooks Hóa học vô cơ Hoàng Nhâm tập 3

Chương 1: Phức chất.
Chương 2: Các nguyên tố nhóm IIIB.
Chương 3: Các nguyên tố nhóm IVB.
Chương 4: Các nguyên tố nhóm VB.
Chương 5: Các nguyên tố nhóm VIB.
Chương 6: Các nguyên tố nhóm VIIB.
Chương 7: Các nguyên tố nhóm VIIIB. Họ sắt.
Chương 8: Các nguyên tố nhóm VIIIB. Họ Platin.
Chương 9: Các nguyên tố nhóm IB.
Chương 10: Các nguyên tố nhóm IIB.
Chương 11: Các nguyên tố lantanoit.
Chương 12: Các nguyên tố actinoit.
Link dự phòng: http://p.pw/bad3En

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *