Tổng hợp đề thi hóa phân tích trong ôn thi học sinh giỏi quốc gia

Đề thi hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia

Đề thi hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia

Chuyên mục: HSG quốc gia môn hóa, Đề thi hóa phân tích, Hóa phân tích

Bài viết có thể bạn quan tâm:

Thông tin tài liệu: Tổng hợp đề thi hóa phân tích trong ôn thi học sinh giỏi quốc gia

Tổng hợp các đề thi hóa phân tích trong ôn thi học sinh giỏi quốc gia môn hóa học, có đáp án chi tiết kèm theo.
Nếu bạn muốn Download tài liệu: ” Đề thi hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia”.Các bạn click và nút Download ở phía dưới để tải về nhá.
Tải tài liệu: Đề thi hóa phân tích trong bồi dưỡng HSG quốc gia
Tổng hợp đề thi hóa phân tích trong ôn thi học sinh giỏi quốc gia

Mã số hoaphantich b2
Feed CHEMISTRY STUDY GUIDE-FUNNY JOKESSubscribe in a reader

Nếu bạn không tải được tài liệu, xin hãy để lại địa chỉ Email hoặc liên hệ với chúng tôi (nhấn vào contact us)

Contact CHEMISTRY STUDY GUIDE-FUNNY JOKES

Blog chứa nhiều tài liệu và bài học chuyên đề hay, đăng ký nhận tin ngay
Enter your email address:

Delivered byFeedBurner

——————————————————————————————————–
Back to Top

Chúc các bạn một ngày vui vẻ-Chemistry study guide-Nghiên cứu và học tập hóa học, tài liệu hóa học, hóa học trung học phổ thông(THPT)

Hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia quốc tế

Lý thuyết, bài tập hướng dẫn các nội dung quan trọng trong hóa phân tích ôn thi HSG quốc gia ,quốc tế

Hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia quốc tế

Chuyên mục: Luyện thi HSG quốc gia môn Hóa

Thông tin tài liệu :Hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia quốc tế

Nội dung cần quan tâm :

1. Đánh giá thành phần cân bằng của các dung dịch:
Dựa trên các bước tiến hành :
+ Mô tả cân bằng, so sánh các cân bằng tìm ra cân bằng chủ yếu quyết định đến thành phần cân bằng của hệ.
+ Tính toán theo cân bằng theo định luật tác dụng khối lượng, sau đó tính nồng độ cân bằng của các thành phần khác.
+ Trường hợp không có một cân bằng chủ yếu quyết định thì phải lập hệ phương trình phi tuyến hoặc đưa về một phương trình phi tuyến. Giải hệ phương trình hoặc phương trình phi tuyến tìm thành phần cân bằng của hệ.
2. Chuẩn bị một dung dịch có thành phần cân bằng theo mong muốn, thường là các bài toán về dung dịch đệm, sự tạo hợp chất phức, hòa tan kết tủa hoặc kết tủa hoàn toàn.
Đây là bài toán ngược, xuất phát từ thành phần cân bằng để tìm điều kiện ban đầu, do vậy :
+ Chọn cấu tử chính trong hệ cân bằng dựa vào thành phần cân bằng của hệ, tính toán các cấu tử liên quan.
+ So sánh các hằng số cân bằng của các hệ, tìm ra cân bằng chủ yếu.
+ Dựa vào cấu tử chủ yếu để tính lượng chất ban đầu.
3. Bài toán chuẩn độ
+ Các điều kiện chuẩn độ, chất chỉ thị của các phương pháp chuẩn độ (chủ yếu quan tâm đến khoảng chuyển màu, sai số chuẩn độ)
+ Sai số chuẩn độ

Các nội dung cụ thể :

  • Cân bằng trong dung dịch axit – bazơ (Hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia quốc tế)
  • Cân bằng tạo phức trong dung dịch. (Nội dung Hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia quốc tế)
  • Các phản ứng oxi hóa- khử(Các vấn đề Hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia quốc tế)
  • Cân bằng trong dung dịch chứa hợp chất ít tan(Bài tập Hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia quốc tế)
  • TẾ BÀO GALVANI(Lý thuyết Hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia quốc tế)

Nếu bạn muốn Download tài liệu “Hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia quốc tế” .Các bạn Click vào nút Download phía dưới để tải tài liệu về nhé.

Tải tài liệu: Hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia quốc tế

Hóa phân tích trong ôn thi HSG quốc gia

Mã số: Hoaphantich b1
Feed CHEMISTRY STUDY GUIDE-FUNNY JOKESSubscribe in a reader

Nếu bạn không tải được tài liệu, xin hãy để lại địa chỉ Email hoặc liên hệ với chúng tôi (nhấn vào contact us)

Contact CHEMISTRY STUDY GUIDE-FUNNY JOKES

Blog chứa nhiều tài liệu và bài học chuyên đề hay, đăng ký nhận tin ngay
Enter your email address:

Delivered byFeedBurner

——————————————————————————————————–
Back to Top

Chúc các bạn một ngày vui vẻ-Chemistry study guide-Nghiên cứu và học tập hóa học, tài liệu hóa học, hóa học trung học phổ thông(THPT)

Preparatory Problems 46th International Chemistry Olympiad (ICHO 46)

ICHO 46 HaNoi 2014

Preparatory Problems 46th International Chemistry Olympiad (ICHO 46)

Category : ICHO, ICHO 46

Preparatory Problems 46th International Chemistry Olympiad (IChO -2014)

We would like to express our deep gratitude to the members of the International Steering Committee for their valuable comments and suggestions and to Dr. Vu Viet Cuong, Dr. Nguyen Hung Huy, and Dr. Pham Van Phong for their kind collaborations.

46th International Chemistry Olympiad Preparatory Problems Hanoi, Vietnam – 2014

We are happy to provide Preparatory Problems for the 46th International Chemistry Olympiad. These problems were prepared with reliance on fundamental topics firmly covered in high school chemistry courses along with some advanced topics for the chemistry olympiad competition. These topics are listed under “Topics of Advanced Difficulty”, and their applications are given in the problems.
Solutions will be updated on www.icho2014.hus.edu.vn on May 31st, 2014. Although a lot of efforts have gone to making this Booklet, some mistakes, typos may still be there. We welcome any comments, corrections, or questions about the problems to icho2014prep@hus.edu.vn. We hope that these problems will be motivating for students to participate in the IChO-2014 competition. We believe that IChO-2014 will not only be a chemistry competition, but also a pleasant time for you to know about Vietnamese culture.
We look forward to seeing you in Hanoi and at Hanoi University of Science, Vietnam
National University.

Contents Preparation ICHO 46

Part 1. Theoretical Problems

Problem 1. Polar and non-polar molecules 8
Problem 2. Calculations of lattice energy of ionic compounds 10
Problem 3. A frog in a Well 12
Problem 4. Electrons in a 2,3-Dimensional Box 14
Problem 5. Tug of war 16
Problem 6. Radiochemistry 17
Problem 7. Applied thermodynamics 19
Problem 8. Complex compounds 20
Problem 9. Lead compounds 24
Problem 10. Applied electrochemistry 26
Problem 11. Phosphoric acid 27
Problem 12. Kinetic chemistry 28
Problem 13. Kinetics of the decomposition of hydrogen peroxide 30
Problem 14. Magnetism of transition metal complexes 31
Problem 15. Structure and synthesis of Al-Keggin ion 34
Problem 16. Safrole 35
Problem 17. Imidazole 38
Problem 18. Small heterocycles 39
Problem 19. Vitamin H 41
Problem 20. No perfume without jasmine 44
Problem 21.Vietnamese cinnamon 47
Problem 22. Cinnamic acid 49
Problem 23. Tris(trimethylsilyl)silane and azobisisobutyronitrile 50
Problem 24. (-)-Menthol from (+)-δ-3-carene
Problem 25. Cefalotin 53
Problem 26. A heterocyclic compound 55
Problem 27. Lotus 56
Problem 28. NMR Spectra 59
Problem 29. IR Spectra

Part 2. Practical Problems

Problem 30. Condensation between valinin and benzylamine 71
Problem 31. Synthesis of eugenoxy acetic acid 73
Problem 32. Complexometric titration 77
Problem 33. Determination of zinc and lead in zinc oxide powder 80
Problem 34. Preparation of copper(II) acetylacetonate 85
Problem 35. Kinetic analysis of the hydrolysis of aspirin 88
Problem 36. Complex formation of ferric ion and salicylic acid

Download 46th International Chemistry Olympiad

Hóa học hữu cơ trong ôn thi học sinh giỏi quốc gia

Tổng hợp Hóa học hữu cơ trong ôn thi học sinh giỏi quốc gia

Tổng hợp Hóa học hữu cơ trong ôn thi học sinh giỏi quốc gia

Chuyên mục: Học sinh giỏi quốc gia môn hóa học

Gửi tới các bạn đang ôn thi Học sinh giỏi quốc gia môn hóa học thân mến, có lẽ các bạn đang nhức nhối về vấn đề bài tập và tài liệu hóa học hữu cơ để chuẩn bị cho kì thi quốc gia môn hóa. Trong bài viết này mình giới thiệu với các bạn một số tài liệu như: Tuyển tập chọn lọc một số bài tập hóa học hữu cơ – thi học sin giỏi quốc gia, hay Tuyển tập các bài tập hóa hữu cơ ôn thi học sinh giỏi quốc gia, Bộ đề hóa học hữu cơ luyện thi HSGQG, Tuyển tập tài liệu bồi dưỡng Hóa học cho học sinh khá, giỏi; Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa hữu cơ; TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG HÓA QUỐC GIA; Bài tập danh pháp hóa hữu cơ học sinh giỏi quốc gia……

Thông tin tài liệu :Hóa học hữu cơ trong ôn thi học sinh giỏi quốc gia. Tài liệu sưu tầm từ nhiều nguồn. Các bạn tải về dưới các link sau:

Tuyển chọn một số bài tập hóa học hữu cơ thi HSG quốc gia

Tuyển chọn một số bài tập hóa học hữu cơ thi HSG quốc gia

Bộ đề hóa học hữu cơ luyện thi HSGQG

Tổng hợp 5 đề thi thử hóa hữu cơ, Kì thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT, môn hóa hữu cơ, đề 10 câu, thời gian làm bài 180 phút.
Bộ đề hóa học hữu cơ luyện thi HSGQG

Organic Chemistry by Jonathan Clayden – Tải về

Chemistry Jonathan Clayden Hóa học hữu cơ trong ôn thi học sinh giỏi quốc gia
Đây là một cuốn hóa hữu cơ viết bằng tiếng anh rất hay:

TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG HÓA QUỐC GIA

TỔNG HỢP CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG HÓA QUỐC GIA

Chuyên đề bồi dưỡng HSG quốc gia phần Hóa hữu cơ Trần Quốc Sơn

Tải về: Download Now
updating…..
Nếu bạn muốn Download tài liệu “Hóa học hữu cơ trong ôn thi học sinh giỏi quốc gia” .Các bạn Click vào nút Download phía dưới để tải tài liệu về nhé.

Feed CHEMISTRY STUDY GUIDE-FUNNY JOKESSubscribe in a reader

Nếu bạn không tải được tài liệu, xin hãy để lại địa chỉ Email hoặc liên hệ với chúng tôi (nhấn vào contact us)

Contact CHEMISTRY STUDY GUIDE-FUNNY JOKES

Blog chứa nhiều tài liệu và bài học chuyên đề hay, đăng ký nhận tin ngay
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

——————————————————————————————————–
Back to Top

Chúc các bạn một ngày vui vẻ-Chemistry study guide-Nghiên cứu và học tập hóa học, tài liệu hóa học, hóa học trung học phổ thông(THPT)

Organic Chemistry by Jonathan Clayden second edition-2012

Organic Chemistry by Jonathan Clayden, Nick Greeves, Stuart Warren

Organic Chemistry by Jonathan Clayden second edition

Organic Chemistry by Jonathan Clayden second edition free books

Here, you can download it free.

About this book(Organic Chemistry by Jonathan Clayden second edition books) and author.

Jonathan Paul Clayden (born 1968) is a Professor of organic chemistry at the University of Manchester.
Inspiring and motivating students from the moment it published, Organic Chemistry has established itself in just one edition as the students’ choice of organic chemistry text. This second edition takes all that has made Organic Chemistry the book of choice, and has refined and refocused it to produce a text that is even more student-friendly, more coherent and more logical in its presentation than before. At heart, the second edition remains true to the first, being built on three principles: An explanatory approach, through which the reader is motivated to understand the subject and not just learn the facts; A mechanistic approach, giving the reader the power to understand compounds and reactions never previously encountered; An evidence-based approach, setting out clearly how and why reactions happen as they do, giving extra depth to the reader’s understanding. The authors write clearly and directly, sharing with the reader their own fascination with the subject, and leading them carefully from topic to topic. Their honest and open narrative flags pitfalls and misconceptions, guiding the reader towards a complete picture of organic chemistry and its universal themes and principles. Enriched with an extensive bank of online resources to help the reader visualise the structure of organic compounds and their reaction mechanisms, this second edition reaffirms the position of Organic Chemistry as the essential course companion for all organic chemistry students. Online Resource Centre For students: A range of problems to accompany each chapter For registered adopters of the text: Figures from the book in electronic format.

Organic Chemistry by Jonathan Clayden second edition

This second edition takes all that has made Organic Chemistry the book of choice, and has refined and refocused it to produce a text that is even more student-friendly, more coherent and more logical in its presentation than before.At heart, the second edition remains true to the first, being built on three principles:An explanatory approach, through which the reader is motivated to understand the subject and not just learn the facts;A mechanistic approach, giving the reader the power to understand compounds and reactions never previously encountered;An evidence-based approach, setting out clearly how and why reactions happen as they do, giving extra depth to the reader’s understanding.The authors write clearly and directly, sharing with the reader their own fascination with the subject, and leading them carefully from topic to topic. Their honest and open narrative flags pitfalls and misconceptions, guiding the reader towards a complete picture of organic chemistry and its universal themes and principles.Enriched with an extensive bank of online resources to help the reader visualise the structure of organic compounds and their reaction mechanisms, this second edition reaffirms the position of Organic Chemistry as the essential course companion for all organic chemistry students. Online Resource CentreFor students:A range of problems to accompany each chapter For registered adopters of the text:Figures from the book in electronic format

Content

1. What is organic chemistry?
2. Organic structures
3. Determining organic structures
4. Structure of molecules
5. Organic reactions
6. Nucleophilic addition to the carbonyl group
7. Delocalization and conjugation
8. Acidity, basicity, and pKa
9. Using organometallic reagents to make C-C bonds
10. Nucleophilic substitution at the carbonyl group
11. Nucleophilic substitution at C=O with loss of carbonyl oxygen
12. Equilibria, rates and mechanisms
13. 1H NMR: Proton nuclear magnetic resonance
14. Stereochemistry
15. Nucleophilic substitution at saturated carbon
16. Conformational analysis
17. Elimination reactions
18. Review of spectroscopic methods
19. Electrophilic addition to alkenes
20. Formation and reactions of enols and enolates
21. Electrophilic aromatic substitution
22. Conjugate addition and nucleophilic aromatic substitution
23. Chemoselectivity and protecting groups
24. Regioselectivity
25. Alkylation of enolates
26. Reactions of enolates with carbonyl compounds: the aldol and Claisen reactions
27. Sulfur, silicon and phosphorus in organic chemistry
28. Retrosynthetic analysis
29. Aromatic heterocycles 1: structures and reactions
30. Aromatic heterocycles 2: synthesis
31. Saturated heterocycles and stereoelectronics
32. Stereoselectivity in cyclic molecules
33. Diastereoselectivity
34. Pericyclic reactions 1: cycloadditions
35. Pericyclic reactions 2: sigmatropic and electrocyclic reactions
36. Participation, rearrangement and fragmentation
37. Radical reactions
38. Synthesis and reactions of carbenes
39. Determining reaction mechanisms
40. Organometallic chemistry
41. Asymmetric synthesis
42. Organic chemistry of life
43. Organic chemistry today

Free Download Clayden Organic Chemistry By Jonathan Clayden

Organic Chemistry by Jonathan Clayden free

free download Organic Chemistry by Jonathan Clayden second editionSubscribe in a reader

If you can not download the document, please leave a valid email address or contact us (click on contact us)
free download Organic Chemistry by Jonathan Clayden second edition

Blog contains many documents and lesson or topic, subscribe
Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

——————————————————————————————————–
Back to Top

Have nice day-Chemistry study guide