ChemBioOffice 2010 full

Phần mềm ChemOffice Ultra 2010

Phần mềm ChemOffice Ultra 2010


ChemOffice là phần mềm rất tốt để biểu diễn công thức hóa học, công thức phân tử trên máy tính cá nhân. Chemoffice bao gồm các công cụ vẽ như ChemDraw, Chem3D, ChemFinder và ChemACX dành cho nhà hóa học; BioOffice, BioAssay, BioViz, và BioDraw cho nhà sinh học, và Inventory, E-Notebook, The Merck Index cho nhà khoa học.
ChemOffice và BioOffice có thể chạy trên điều hành Microsoft Windows. ChemOffice chỉ dành cho hệ điều hành Windows. Những người sử dụng hệ điều hành Macintosh có thể mua ChemDraw, bản mới nhất và bao gồm gần như đầy đủ chức năng dành cho Macintosh. Trong ChemOffice, không có phần mềm của hệ máy Macintosh
Phiên bản ChemOffice Viewer 2008 giúp bạn có thể xem những công thức cở bản. Phiên bản Ultimate ChemOffice bao gồm ChemDraw Ultra 11.0, MestReC Std (W), BioViz Ultra 10.0, BioDraw Ultra 11.0, Chem3D Ultra 11.0, GAMESS Pro 11.0, BioOffice Ultra 2006, BioAssay Ultra 11.0, ChemFinder Ultra 11.0, Inventory Ultra 11.0, E-Notebook Ultra 11.0; và bộ dữ liệu đầy đủ của ChemINDEX, ChemACX, & Ashgate Drugs. Phiên bản ChemOffice Pro được bổ sung thêm các ứng dụng BioViz, BioAssay và Inventory; cùng các cơ sở dữ liệu ChemACX và Ashgate Drugs.

Các ứng dụng cơ bản của ChemOffice:
* ChemBioDraw Ultra 11.0
Tiêu chuẩn không thể thiếu cho các bức vẽ hóa học và sinh học, gồm các proton NMR với các đánh dấu và phân chia đỉnh, các công cụ amino acid và chuỗi ADN, công cụ vẽ bản TLC, Struct=Name, và công cụ phân tích cân bằng hóa học.

* Kết nối tực tiếp đến cơ sở dữ liệu
Tiến hành tra cứu cơ sở dữ liệu bằng công cụ Database Gateway HotLink. Các kết quả tìm kiếm bao gồm liên kết đến các nguồn thông tin trong cơ sở dữ liệu, các thuộc tính cấu trúc, tên gọi và từ đồng nghĩa của các kí hiệu hóa học như số nhận dạng ACX và các thông số CAS.

* ChemBio3D Ultra 11.0
Trình diễn các mô hình protein đỉnh cao, đồ họa open GL và các kính lập thể. Các mô hình phân tử và các tính toán bán kinh nghiệm với giao diện liên kết MOPAC, Jaguar, GAMESS và Gaussian. Bao gồm liên kết trực tiếp để xem các các mô hình 2D trực tiếp trong môi trường 3D.

* MestReC Std
Cung cấp các trang thiết bị định cao cho việc xử lí dữ liệu, vẽ đồ thị và phân tích dữ liệu NMR (2D) độ phân giải cao, kết hợp với giao diện đồ họa thân thiện và tự động để khám phá toàn bộ sức mạnh và sự linh hoạt của nền Windows.

* ChemFinder Ultra 11.0
Lưu trữ, tìm kiếm và phân tích các số liệu khoa học liên quan bên trong cơ sở dữ liệu nội bộ có cấu trúc hay qua giao diện liên kết đến các dữ liệu khoa học chia sẻ.

* E-Notebook Ultra 11.0
Ghi nhận các thiết lập trong phòng thí nghiệm thông qua ChemDraw, Microsoft Word, Excel, PowerPoint và phần mềm quang phổ. Tìm kiếm theo cấu trúc và văn bản, và duyệt qua các dấu vết hoàn toàn trực quan.

* CombiChem/Excel Pro 11.0
Xây dựng các thư viện liên kết trong Microsoft Excel sử dụng các trình xúc tác trợ giúp được chọn bởi ChemFinder.

* ChemBioViz Pro 11.0
Tương quan giữa các số liệu về hoạt động hóa học và sinh học, tạo các biểu tượng tượng trưng đồ họa của các cơ sở dữ liệu ChemFinder nhằm xác định chiều hướng và sự tương quan giữa các số liệu, tính toán số liệu thống kê chi tiết và biểu diễn lên đồ thị.

* ChemDraw/Excel Pro 11.0
Cung cấp các bảng số liệu hóa học với các cấu trúc và tìm kiếm các cấu trúc hóa học trong tài liệu, thư mục hay ổ đĩa.

* ChemDraw ActiveX/Plugin Pro 11.0
Truy vấn cơ sở dữ liệu trực tuyến, xem và in các mô hình trực tuyến. Bộ cài đặt này tự động cài các plugin và các điều khiển ActiveX cần thiết cho trình duyệt web. Bao gồm cả chức năng in ấn và lưu trữ.

* ChemNMR Pro 11.0
Dự đoán các quang phổ NMR của proton carbon-13 từ các mô hình ChemDraw. Độ dịch chuyển hóa học và cơ chế phân li được hiện thị rõ ràng và liên kết trực tiếp đến các mô hình đối với cả proton và các dự đoán quang phổ NMR của carbon-13.

* Struct=Name Pro 11.0
Cung cấp tên nhiều loại hợp chất, bao gồm các hạt muối và các hợp chất dẫn điện, các mô hình đối xứng hoàn hảo, nhiều loại hợp chất hữu cơ và vô cơ cùng nhiều thứ khác.

* ChemScript Pro 11.0
Mở rông ngôn ngữ lập trình Python và nhiều thuật toán hóa học thông minh của CambridgeSoft bao gồm trong các sản phẩm, đồng thời đem lại cho người dùng dưới dạng một đoạn mã mô hình mẫu dễ chèn vào ngôn ngữ lập trình. ChemScript cho phép mở rộng các qui ước hóa học riêng và áp dụng các qui ước này trên hàng loạt dữ liệu.

* Gamess Pro 11.0
GAMESS là ứng dụng cho hóa học lượng tử phân tử cơ bản. GAMESS có khả năng tính toán các hàm số sóng SCF từ các hàm RHF, ROHF, UHF, GVB, và MCSCF. Sửa đổi mối tương quan giữa các hàm số sóng SCF bao gồm tương tác điều chỉnh, thuyết hỗn mang bậc hai, và các phương thức bó cặp (Coupled-Cluster), cũng như thuyết tính xấp xỉ hàm phân bố.

* Databases
Cơ sở dữ liệu hóa học khoa học tham khảo có chức năng tìm kiếm, bao gồm 1 năm đăng kí với các cơ sở dữ liệu Ashgate và ChemINDEX.

nguồn :http://www.hoahocngaynay.com

Tải phiên bản có key

ChemBioOffice 2010 full

Link mediafile

Thermal and Catalytic Processes in Petroleum Refining -Free chemistry books

Chemistry and creativity Thermal and Catalytic Processes in Petroleum Refining

Thermal and Catalytic Processes in Petroleum Refining -Free chemistry books

Serge Raseev

Consultant for UNESCO, Paris, France and former Professor, Institute of Petroleum and Gases,
Bucharest-Ploiesti, Romania
Technical editor for the English-language version
G. Dan Suciu

Thermal and Catalytic Processes in Petroleum Refining

This text examines the thermal and catalytic processes involved in the refining of petroleum including visbreaking, coking, pyrolysis, catalytic cracking, oligomerization, alkylation, hydrofining, hydroisomerization, hydrocracking, and catalytic reforming. It analyzes the thermodynamics, reaction mechanisms, and kinetics of each process, as well as the effects of operating conditions and reactor design on process performance and product quality. This is a valuable resource for chemists who wish to improve their knowledge of some of the real world issues that must be addressed in hydrocarbon conversion. Topics include processes on metallic catalysts, processes using bifunctional catalysts, and catalytic reforming.

Content

 1. Thermodynamic Analysis of Technological Processes
 2. Theoretical Background of Thermal Processes
 3. Reaction SystemsIndustrial Implementation of Thermal Processes
 4. Elements of Reactor Design
 5. Processes on Acid Catalysts
 6. Theoretical Basis of Catalytic Cracking
 7. Industrial Catalytic Cracking
 8. Design Elements for the Reactor-Regenerator System
 9. Other Processes on Acid Catalysts
 10. Processes on Metallic Catalysts
 11. Hydrofining and Hydrotreating
 12. Processes Using Bifunctional Catalysts
 13. Hydroisomerization of Alkanes
 14. Hydrocracking
 15. Catalytic Reforming
 16. Process Combinations and Complex Processing Schemes

Chemical Kinetics and Catalysis – R A Santen Niemantsverdriet

Chemistry and creativity Chemical Kinetics and Catalysis 

R A Santen & Niemantsverdriet

Chemical Kinetics and Catalysis - R A Santen & Niemantsverdriet

Chemical Kinetics and Catalysis

 1. The Science of Catalysis
 2. The Rate Equation
 3. Introduction to Catalytic Reactions
 4. Collision and Reaction-Rate Theory
 5. Medium Effects on Reaction Rates
 6. Microscopic Theory of Heterogeneous Catalysis

Principles of Polymerization – G. Odian Free chemistry books

Chemistry and creativity Principles of Polymerization, 4th Edition

George Odian

Principles of Polymerization - G. Odian Free chemistry books

Principles of Polymerization – G. Odian

Principles of Polymerization, Fourth Edition presents the classic text on polymer synthesis, fully updated to reflect today’s state of the art. New and expanded coverage in the Fourth Edition includes:

 • Metallocene and post-metallocene polymerization catalysts
 • Living polymerizations (radical, cationic, anionic)
 • Dendrimer, hyperbranched, brush, and other polymer architectures and assemblies
 • Graft and block copolymers
 • High-temperature polymers
 • Inorganic and organometallic polymers
 • Conducting polymers
 • Ring-opening polymer ization
 • In vivo and in vitro polymerization

Appropriate for both novice and advanced students as well as professionals, this comprehensive yet accessible resource enables the reader to achieve an advanced, up-to-date understanding of polymer synthesis. Different methods of polymerization, reaction parameters for synthesis, molecular weight, branching and crosslinking, and the chemical and physical structure of polymers all receive ample coverage. 
A thorough discussion at the elementary level prefaces each topic, with a more advanced treatment following. Yet the language throughout remains straightforward and geared towards the student.
Extensively updated, Principles of Polymerization, Fourth Edition provides an excellent textbook for today’s students of polymer chemistry, chemical engineering, and materials science, as well as a current reference for the researcher or other practitioner working in these areas.

Table of Contents
Preface.
1. Introduction.
1.1 Types of Polymers and Polymerizations.
1.2 Nomenclature of Polymers.
1.3 Linear, Branched, and Crosslinked Polymers.
1.4 Molecular Weight.
1.5 Physical State.
1.6 Applications of Polymers.
2. Step Polymerization.
2.1 Reactivity of Functional Groups.
2.2 Kinetics of Step Polymerization.
2.3 Accessibility of Functional Groups.
2.4 Equilibrium Considerations.
2.5 Cyclization versus Linear Polymerization.
2.6 Molecular Weight Control in Linear Polymerization.
2.7 Molecular Weight Distribution in Linear Polymerization.
2.8 Process Condition.
2.9 Multichain Polymerization.
2.10 Crosslinking.
2.11 Molecular Weight Distributions in Nonlinear Polymerizations.
2.12 Crosslinking Technology.
2.13 Step Copolymerization.
2.14 High-Performance Polymers.
2.15 Inorganic and Organometallic Polymers.
2.16 Dendric (Highly Branched) Polymers.
3. Radical Chain Polymerization.
3.1 Nature and Radical Chain Polymerization.
3.2 Structural Arrangement of Monomer Units.
3.3 Rate of Radical Chain Polymerization.
3.4 Initiation.
3.5 Molecular Weight.
3.6 Chain Transfer.
3.7 Inhibition and Retardation.
3.8 Determination of Absolute Rate Constants.
3.9 Energetic Characteristics.
3.10 Autoacceleration.
3.11 Molecular Weight Distribution.
3.12 Effect of Pressure.
3.13 Process Conditions.
3.14 Specific Commercial Polymers.
3.15 Living Radical Polymerization.
3.16 Other Polymerizations.
4. Emulsion Polymerization.
4.1 Description of Process.
4.2 Quantitative Aspects.
4.3 Other Characteristics of Emulsion Polymerization.
5. Ionic Chain Polymerization.
5.1 Comparison of Radical and Ionic Polymerization.
5.2 Cationic Polymerization of the Carbon-Carbon Double Bond.
5.3 Anionic Polymerization of the Carbon-Carbon Double.
5.4 Block and Other Polymer Architecture.
5.5 Distinguishing Between Radical, Cationic, and Anionic Polymerizations.
5.6 Carbonyl Polymerization.
5.7 Miscellaneous Polymerizations.
6. Chain Copolymerization.
6.1 General Considerations.
6.2 Copolymer Composition.
6.3 Radical Copolymerization.
6.4 Ionic Copolymerization.
6.5 Deviations from Terminal Copolymerization Model.
6.6 Copolymerizations Involving Dienes.
6.7 Other Copolymerizations.
6.8 Applications of Copolymerizations.
7. Ring-Opening Polymerization.
7.1 General Characteristics.
7.2 Cyclic Ethers.
7.3 Lactams.
7.4 N-Carboxy-αAmino Acid Anhydrides.
7.5 Lactones.
7.6 Nitrogen Heterocyclics.
7.7 Sulfur Heterocyclics.
7.8 Cycloalkenes.
7.9 Miscellaneous Oxygen Heterocyclics.
7.10 Other Ring-Opening Polymerizations.
7.11 Inorganic and Partially Inorganic Polymers.
7.12 Copolymerization.
8. Stereochemistry of Polymerizaton.
8.1 Types of Stereoisomerism in Polymers.
8.2 Properties of Stereoregular Polymers.
8.3 Forces of Stereoregulation in Alkene Polymerization.
8.4 Traditional Ziegler-Natta Polymerization of Nonpolar Alkene Monomers.
8.5 Metallocene Polymerization of Nonpolar Alkene Monomers.
8.6 Other Hydrocarbon Monomers.
8.7 Copolymerization.
8.8 Postmetallocene: Chelate Initiators.
8.9 Living Polymerization.
8.10 Polymerization of 1,3-Dienes.
8.11 Commercial Applications.
8.12 Polymerization of Polar Vinyl Monomers.
8.13 Alehydes.
8.14 Optical Activity in Polymers.
8.15 Ring-Opening Polymerization.
8.16 Statistical Models of Propagation.
9. Reactions of Polymers.
9.1 Principles of Polymers Reactivity.
9.2 Crosslinking.
9.3 Reactions of Cellulose.
9.4 Reactions of Poly(vinyl) acetate).
9.5 Halogenation.
9.6 Aromatic Substitution.
9.7 Cyclization.
9.8 Other Reactions.
9.9 Graft Copolymers.
9.10 Block Copolymers.
9.11 Polymers as Carriers or Supports.
9.12 Polymer Reagents.
9.13 Polymer Catalysts.
9.14 Polymer Substrates.
Index.

Author Information

http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471274003.html

GEORGE ODIAN received his PhD from Columbia University. He is currently Emeritus Professor of Chemistry at the College of Staten Island of the City University of New York. He has previously served as professor of chemistry and chairman, Division of Pure and Applied Sciences at Richmond College of CUNY, assistant professor at Columbia University, research director of RAI Research Company, and research chemist at Thiokol Chemical Company. He has written over sixty research publications and authored both taped and short courses for the American Chemical Society. He is also the coauthor of four books in general, organic, and biochemistry.

Chemistry lesson 2: OXIDATIONS

Oxidations Oxidations

Oxidations Carey & Sundberg

I. Metal Based Reagents
1. Chromium Reagents
2. Manganese Rgts.
3. Silver
4. Ruthenium
5. other metals
II Non-Metal Based Reagents
1. Activated DMSO
2. Peroxides and Peracids
3. Oxygen/ ozone
4. others
III. Epoxidations

Chemistry lesson 2: OXIDATIONS